Plyn

Plyn

Firma INŠTALTECH s.r.o. vlastní osvedčenie a oprávnenie z Technickej inšpekcie na opravu vyhradených technických zariadení v rozsahu:

1. oprava a údržba
2. rekonštrukcia
3. montáž do funkčného celku na mieste funkčnej prevádzky

OSVEDČENIE z TI 097/2/2010 – PZ – O – Bg 1
OPRÁVNENIE z TI 013/2/2012 – PZ – O (OU,R,M) – Ag, Bg

Pri rekonštrukciách dbáme na to, aby boli práce prevedené podľa príslušnej projektovej dokumentácie, ktorú dávame overiť na Technickej inšpekcii. Projektovú dokumentáciu dávame vyhotoviť autorizovaným projektantom (p.Ing.Helebrandt, p. Ing.Šebeň). Zameriavame sa hlavne na rekonštrukcie v bytových domoch, zvislých, alebo ležatých rozvodov s pretlakom do 0,4 MPa. Samozrejme pri každej rekonštrukcii plynových rozvodov montujeme nové uzemnenie, ktoré je nevyhnutnou súčasťou rekonštrukcie. Po vykonaných prácach automaticky kontroluje a meria tlak v potrubí revízny technik, pričom vystaví doklad o skúške a revíznu správu. V prípade rekonštrukcie rozvodov z CU, firma INŠTALTECH s.r.o.  používa len certifikované materiály /Sanha, Viega/, ktoré sú určené pre systémy rozvodu plynu. Firma si v priebehu svojej činnosti získala svoju klientelu správcov bytových spoločenstiev  a presadila sa kvalitou vykonaných prác a dodržiavaním termínov.


Naše referencie

лобановский александр досьешнур рыболовный купить киеввиды износа протектора шинсмс на мегофонавтоматическая насосная станция отзывысмс бесплатно мтскуплю видеокамерыseevtopcargo отзывы сотрудниковноутбуки новинкиtopcargoкисти для визажаpay per profits отзывыпродвижение сайтов в поиске
Rozvody plynu Rozvody plynu Rozvody plynu Rozvody plynu

Naši partnery

Ptáček
Prezam
FDC - Viktor Sajvald
Empiria
Šebeň, s.r.o.
TMS-MONTYS
BYTSPOL
ROEXIM s.r.o.
SIMONS Graphics
Technické služby ZH
.eurocom
ENBRA
MPL stavebniny
OMNIA SVK, s.r.o.
REHAU